Please update your Flash Player to view content.

Teknolojimiz

BGM gmrk m?avirli?i IT alt yap?s?na ve teknolojisine yat?r?m ile sektrde ilklere imza atarak yapt??? al??malar ile de a??n getirdi?i tm yenilikleri kullanmay? hedeflemi?tir.

Kalitemiz

Firmam?z srekli geli?meyi ve ilerlemeyi sa?layabilen, etik de?erlere sayg?l?, e?itimden asla taviz vermeyen, sektrnde rekabet gc yksek olan bir firma kltr olu?turmay? hedef alarak m?terilerine en kalteli hizmeti vermeyi amalamaktad?r.

Disiplinimiz

Firmam?z vermi? oldu?u gmrk m?avirlik hizmetinin nemini ok iyi bildi?i iin, bu hizmetlerin verilmesi ile ilgili al??an tm birimlerin disiplinli ve planl? bir ?ekilde al??mas?n? sa?lamaktad?r.

Bize Ula??n

Soru ve yorumlar?n?z iin ltfen bizimle temas kurun. Sizinle en h?zl? ?ekilde ileti?im kuracam???zdan emin olabilirsiniz.

info@bgmgumrukleme.com

BGM Grup

Yenibosna-?stanbul /TRK?YE
Telefon :
+90 212 451 17 17
Faks :
+90 212 451 37 39

www.bgmgumrukleme.com

www.bgmlojistik.com

Son Haberler